top of page

Политика за личните данни

Този сайт използва платформа на Wix и е в съответствие с изискванията на ЕС по отношение на защитата на личните ви данни (GDPR). Уверявавам ви, че личните ви данни и информация са предмет на строга поверителност в съответствие с действащото законодателство.

Защита на личните данни
Използвайки сайта, вие разкривате лични данни. Такива данни само се съхраняват и обработват до толкова, колкото е необходимо референция към вас за изпращането на желаната от вас информация - с цел да се свържа с вас. Информацията се съхранява чрез платформа осигурена от Wix.com. 
Сайтът използва cookies, за да може да осигури по-добра услуга за потребителите му - за да мога да се свързвам обратно с вас, когато ми пишете със запитвания. Вие имате право да проверите какви ваши лични данни са събрани, както и да заявите те да бъдат заличени. За целта е нужно да се свържете с мен и да ме уведомите за това ваше желание. 
Личните данни, които се събират, когато ползвате контактната форма на сайта са:
Име
Имейл адрес
IP адрес
Браузър
Операционна система
Употреба на фотографски снимки
Всички изображенията на сайта се използват единствено с цел портфолио и не се предават на трети страни за комерсиални или не комерсиални цели. Когато се снимате при мен, вие се съгласявате с това да ползвам ваши снимки с цел попълване на моето портфолио. Моля вижте раздел Права, правила и насоки за повече информация относно авторско право и пожелаване на конфиденциалност. 
bottom of page